24 November 2010

အဓိကအက်ဆံုးအရာ

Stockတစ္ခုရဲ့ Open, High, Low, Close, Volumeအစရွိတာေတြသံုးၿပီးေတာ့ Technical Analysisလုပ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကအက်ဆံုးဟာ ဘာလို့ထင္ပါသလည္း? Closing Priceဆိုရင္ ထင္တာမွန္ပါတယ္။ တစ္ေနကုန္ ဘာေတြပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ ေနာက္ဆံုးဘယ္ေလာက္နဲ့ပိတ္သြားသလည္းဟာ အေရးအႀကီးဆံုးပါ။ OHLC, Volumeေတြသံုးတဲ့ Technical Analysisအမ်ားစုမွာ လူသိပ္သတိမထားမိတဲ့ေနာက္ထပ္ Dimensionတစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ Minute, Hourကစၿပီး Daily, Weekly, Monthlyအစရွိသျဖင့္ Linear Dimensionတစ္ခုဟာ X-axisေပၚမွာရွိရပါမယ္။

ဒီPostမွာ Closing Priceတစ္ခုထဲကိုသံုးၿပီး Stockတစ္ခုရဲ့ Major Supportနဲ့ Resistanceကို Analysisလုပ္တဲ့နည္းတစ္ခုကို ေျပာျပပါမယ္။ အဲဒီ့Techniqueကို Point & Figure (P&F)လို့ေခၚပါတယ္။ ေအာက္မွာ Bank of America (BAC)ရဲ့ Chartကိုျပထားပါတယ္။

ဒီChartမွာ ထူးျခားတာကေတာ့ ဆြဲပံုဆြဲနည္းပါပဲ။ P&Fကိုဆြဲဖို့ Stockတစ္ခုဟာ တစ္ေန့တစ္ေန့ဘယ္ေလာက္ ေရြ့ေလ့ရွိသလည္းသိရပါမယ္။ ကိုယ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကStockဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္volatileျဖစ္လည္းဆိုတာ အလြယ္တကူသိႏိုင္ပါတယ္။ မသိရင္လည္း သိေအာင္တိုင္းတာတဲ့နည္းေတြရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေနာက္ပိုင္းမွ ေရးသြားပါမယ္။ တစ္ေန့အတြင္း ေရြ့ေလ့ရွိ့တဲ့Amountကိုသိၿပီဆုိရင္ အဲဒီ့Amountကို ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ Multiplierတစ္ခုနဲ့ ေျမွာက္လိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ Personal Choiceကေတာ့ ၁.၅နဲ့ ေျမွာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၁ဆခြဲေပါ့။ အဲဒီ့ Daily Range x 1.5 timesကို Box sizeလို့ေခၚပါမယ္။ Box sizeဟာ Chartထဲမွာျမင္ေနရတဲ့ Crossတစ္ခုစီနဲ့ Circleတစ္ခုစီရဲ့ Amountကို ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။ Crossဟာ ေစ်းတက္တာျဖစ္ၿပီး၊ Circleကေတာ့ ေစ်းက်တာအတြက္ပါ။

BACတစ္ေန့ကို ျပား၄၀ေလာက္ Rangeသြားတတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Box sizeဟာ 40c x 1.5 = 60c ပါ။ ဒီေတာ့ BAC P&F chartမွာ Cross/Circleတစ္ခုစီဟာ ျပား၆၀ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ CrossကေနCircle, Circleကေန Crossျပန္ျဖစ္အစရွိသျဖင့္ ပံုထဲမွာ Crossနဲ့ Circleေတြဟာ တစ္Columnစီအလွည့္က်သြားေနတာကိုလည္း ေတြ့ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို Column / Symbol ေျပာင္းသြားတာကို Reversal ျဖစ္တယ္လို့ ေခၚပါမယ္။ Stockေစ်း တက္ရာကေနက်၊ က်ရာကေနတက္ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ Reversal လုပ္ဖို့ reversal box amountကို ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။ Rule of Thumbကေတာ့ 3 boxesပါ။ ဒီ Chartမွာဆိုရင္ each box size 60c x 3 = 180cေပါ့။ ဒီေတာ့ BAC ၁က်ပ္ျပား၈၀ေစ်းမက်/မတက္မခ်င္း Symbolမေျပာင္းပါဘူး။

Cross/Circleတစ္ခုခ်င္းစီ တက္ဖို့/ဆင္းဖို့အတြက္ Stock priceဟာ box sizeေလာက္အနည္းဆံုးေရြ့ရပါမယ္။ မေရြ့ရင္ေကာဆိုရင္ ဘာမွအသစ္ထည့္ဆြဲဖို့မလိုဘူးေပါ့။ Reversal amountေလာက္ Violentျဖစ္ၿပီဆိုရင္ Trendေျပာင္းတဲ့အေနနဲ့ Symbolကို Switchလုပ္ရပါမယ္၊ တခါတည္းလည္း Reversal amountအတိုင္း 3 boxဆိုရင္ 3ခု၊ 4 boxဆိုရင္လည္း 4ခု ဆြဲရပါမယ္။

ေနာက္တစ္ခုသတိျပဳရမွာက အခ်ိန္X-axisပါ။ အခ်ိန္ဟာ Linear Scaleမရွိေတာ့တာကို ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာလို့လည္းဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ Box size amountတစ္ခုစာစီ Closing Priceအေျပာင္းအလဲရွိမွ Chartကို Updateလုပ္တာမို့လို့ပါ။ Alphabet initialsေလးေတြနဲ့ ဂဏန္းေလးေတြဟာ လေတြရဲ့ အစစာလံုးနဲ့ ခုႏွစ္၊ အေရးႀကီးတဲ့Reversalရက္ေတြကို Compressedလုပ္ထားၿပီး ျပေနတာပါ။ P&Fကို လက္နဲ့ပဲဆြဲမယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အခ်ိန္ကုန္ပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ Metastockဆိုတဲ့ Softwareနဲ့ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ဆဲြေလ့ရွိပါတယ္။ Box sizeနဲ့ Reversal amountကို Inputထည့္ေပးလိုက္ရုံပါပဲ။ P&Fဟာ အခ်ိန္ကို လြယ္လြယ္ေလးက်ံဳ့ႏိုင္တာမို့ ႏွစ္မ်ားမ်ားDataရွိေလ P&Fဟာ လွေလ၊ အသံုးဝင္ေလပါပဲ။ BACအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ကတည္းက Dataနဲ့ဆြဲျပထားတာပါ။
P&Fရဲ့ အဓိက အသံုးဝင္ပံုကေတာ့ Circleမ်ားမ်ားတန္းေနတဲ့ Reversalျဖစ္တဲ့ေနရာဟာ Major Supportေတြလို့ သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး၊ Crossေတြမ်ားမ်ားတန္းေနတဲ့ေနရာကေတာ့ Major Resistanceလို့ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ BAC Chartထဲမွာ အစိမ္းေရာင္လိုင္းေတြဟာ Major Supportေနရာေတြပါ။ P&Fကေန Stockတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ေစ်းက်ေနခဲ့လည္း၊ ေစ်းတက္ေနခဲ့လည္း လြယ္လြယ္ကူကူသိႏိုင္ပါတယ္။

P&F Summary
  • Box size = Average daily movement range of a stock price x multiplier (multiplier is personal choice and mine is 1.5) ဘာလို့ ၁.၅သံုးလည္းဆိုေတာ့ Daily Rangeထက္ နည္းနည္းပိုတဲ့ Price actionေတြကိုပဲ Captureလုပ္ခ်င္လို့ပါ။
  • Reversal boxes = 3 or 4 times of Box size(again, it's personal choice)
  • Time scale is no longer linear on X-axis
  • Mainly used to identify long term major support and resistance. Resistanceအတြက္ Cross (X)ေတြရဲ့ အေပၚဘက္ကို ဆက္ဆြဲပါ။ Supportအတြက္ Circle(O)ေတြရဲ့ ေအာက္ဘက္ထိပ္ကို ဆက္ဆြဲပါ။
  • Better to use charting software help to draw P&F
  • P&Fရဲ့ အဓိက အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အခိ်န္ပါပဲ။ ဘယ္အခ်ိန္မွ Major resistance/supportတစ္ခုကို ျပန္ထိမလည္းဆိုတာ P&Fသံုးၿပီးမွန္းလို့မရႏိုင္ပါဘူး။
  • P&Fကို ကြ်န္ေတာ္သံုးေလ့ရွိတာကေတာ့ Priceဟာ Major resistance/supportနား ေရာက္ေနၿပီလားဆိုတာကို Verifyလုပ္ဖို့ပါပဲ။
  • P&Fခ်ည္းပဲသံုးဖို့မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ တျခား Technical Analysisနည္းေတြနဲ့ တြဲသံုးသင့္ပါတယ္။

Happy Charting.

No comments:

Post a Comment